Zorgnetwerken

ParkinsonNet

Wij zijn aangesloten bij het ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van patiënten met Parkinson. Binnen het ParkinsonNet wordt onze expertise vergroot middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. Het ParkinsonNet faciliteert een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maakt de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant. Hierdoor kunnen wij de beste zorg aanbieden aan onze patiënten.

Meer informatie over dit netwerk kunt u vinden op www.parkinsonnet.nl

Schoudernetwerk Midden Nederland

Wij maken deel uit van het Schoudernetwerk Midden Nederland. Alle aangesloten fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van de schouder. De schouder is een complex onderdeel van ons lichaam. Door kennis te delen, ook met orthopedisch chirurgen, vergroten onze fysiotherapeuten continue hun kennis. Hierdoor krijgt u de meest optimale behandeling bij ons.

Meer informatie over dit netwerk kunt u vinden op www.schoudernetwerkmiddennederland.nl

Chronisch ZorgNet

Onze fysiotherapeut chronische ziekten maakt deel uit van het Chronisch ZorgNet.  Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

Meer informatie over het Chronisch ZorgNet kunt u vinden op www.chronischzorgnet.nl

 

COPD Netwerken

Onze gespeciliseerde fysiotherapeuten chronische ziekten zijn aangesloten bij het  COPD Netwerk Utrecht en het COPD Netwerk Fysiotherapie Midden Holland. Door scholing en kennisdeling binnen dit netwerk kunnen onze fysiotherapeuten COPD patiënten van hoogwaardige, specifieke fysiotherapeutische zorg voorzien.

Onze fysiotherapeuten werken nauw samen met longartsen, longverpleegkundigen, praktijkondersteuners en huisartsen in deze regio. Zij zijn in staat om COPD patiënten op een deskundige manier te adviseren, stimuleren en te begeleiden bij het verminderen van de beperkingen die zij ondervinden ten gevolge van hun longaandoening.

Meer informatie over deze netwerken kunt u vinden op de websites: https://copdnetwerkutrecht.nl en http://www.copdnetwerkmiddenholland.nl 

OncoNet

Onze oncologiefysiotherapeut is aangesloten bij het OncoNet.  OncoNet streeft ernaar dat patiënten in heel Nederland een deskundige fysiotherapeut in de eigen woonomgeving kunnen vinden voor begeleiding bij behoud of verbetering van fitheid rondom de medische behandeling voor kanker.

Oncologiefysiotherapeuten zijn speciaal opgeleid om training te geven aan mensen tijdens of na de medische behandeling tegen kanker. Zij weten wat kanker(behandelingen) met het lichaam en de conditie doen en tegen welke beperkingen u kunt aanlopen. Daardoor kunnen zij goed inschatten wanneer u er verstandig aan doet om een tandje bij te zetten, of juist gas terug te nemen. Ook kunnen zij adviseren of er misschien meer nodig is dan alleen werken aan fitheid, en indien nodig verwijzen naar een fysiotherapeut met specifieke aanvullende deskundigheid of een diëtist. Meer informatie over het OncoNet kunt u vinden op https://www.onconet.nu

Het Rug-netwerk

Het Rug-netwerk is een samenwerkingsverband van eerstelijnsfysiotherapeuten en oefentherapeuten die samenwerken met ziekenhuizen en revalidatiecentra over de behandeling van mensen met lage rugpijn. Het is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met rugklachten te verbeteren. Fysiotherapie MTC is bij dit netwerk aangesloten. De aangesloten praktijken werken volgens de laatste richtlijnen en wetenschappelijke ontwikkelingen, vastgelegd in behandelprotocollen. Meer informatie over het Rug-netwerk kunt u vinden op: http://www.rug-netwerk.nl