Ziekte van Parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson in een aandoening van de hersenen. Het is een stoornis in de zwarte kernen (substantia nigra) waar de zenuwcellen langzaam afsterven of degenereren. Daardoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken. En die chemische stof hebben we juist nodig om soepel te kunnen bewegen en onze lichaamsbewegingen onder controle te houden. Er is een onderscheid in ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Parkinsonisme is een de verzamelnaam voor de symptomen met de ziekte van Parkinson kunnen hebben, maar waarbij de oorzaak net anders is zoals bijvoorbeeld MSA, PSP, een slechte doorbloeding van de hersenen, gebruik van bepaalde medicijnen of blootstelling aan giftige stoffen.

Oorzaak en gevolgen ziekte van Parkinson

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ziekte van Parkinson, maar een duidelijke oorzaak is nog niet gevonden.

Wel is bekend dat veel van de klachten veroorzaakt worden door een tekort aan de stof dopamine in de hersenen. Het tekort aan dopamine ontstaat door het afsterven dopamine producerende zenuwcellen in de zwarte kernen van de hersenen.

De bekendste symptomen van de ziekte van Parkinson zijn trillen (tremoren), stijfheid, vermoeidheid, langzamer en minder bewegen, schuifelend lopen, moeite met evenwicht en coördinatie, moeite met praten, vlakke gelaatsuitdrukking.

Behandeling ziekte van Parkinson door Fysiotherapie MTC

Parkinson is jammer genoeg nog niet te genezen. Het is een progressieve ziekte. De behandeling bij Fysiotherapie MTC richt zich vooral op het verminderen van de symptomen en het verlichten van de klachten. Onze gespecialiseerde fysiotherapeut is opgeleid om uw klachtenbeeld goed in kaart te kunnen brengen. Hij/zij ondersteunt u in het trainen van uw dagelijkse bewegingen zoals lopen, opstaan, omrollen in bed en bij nek en schouderklachten. Onze fysiotherapeut begeleid u tevens bij het onderhouden en opbouwen van uw conditie. Blijven bewegen heeft een bewezen positieve uitwerking op uw klachten.

ParkinsonNet

Onze gespecialiseerde fysiotherapeut is aangesloten bij het ParkinsonNet. De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonismen. De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd.