Motorische problemen kinderen

De motoriek van een kind

In de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen speelt de motoriek een zeer belangrijke rol. Kinderen hebben motoriek nodig om te kunnen bewegen, dingen te kunnen pakken, te kunnen vasthouden, zich te kunnen verplaatsen en te kunnen aftasten om de wereld om zich heen te ontdekken. Ook de ontwikkeling van spraak en het uiten van emoties vraagt om motoriek. Problemen met de motoriek hebben dan ook een grote invloed op de ontwikkeling van het kind.

Wanneer een kind een motorische achterstand heeft kan dit duiden op dyspraxie / DCD (Development Co-ordination Disorder; een stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen.

Oorzaken en klachten motorische problemen kinderen

Meestal wordt dyspraxie / DCD gezien als een signaal dat het zenuwstelsel zich niet optimaal ontwikkeld heeft. De boodschappen uit de hersenen worden niet goed aan het lichaam doorgegeven. Het ontwikkelen van het zenuwstelsel verloopt bij ieder kind weer anders en dit maakt het moeilijk om bij jonge kinderen een motorisch probleem vast te stellen.

Dyspraxie / DCD kan tot uiting komen in het later bereiken van mijlpalen, zoals kruipen en lopen, in houterigheid, veel (laten) vallen, slecht presteren bij sport of een slecht handschrift. De problemen kunnen per kind verschillen. De problemen kunnen liggen in de taalontwikkeling, de grove motoriek, de fijne motoriek of het vooral in het slecht kunnen concentreren. Het dagelijkse functioneren en de schoolprestaties worden beïnvloed door de problemen met de motorische coördinatie.

Behandeling door kinderfysiotherapeut Fysiotherapie MTC

In eerste instantie is het belangrijk dat een kind met een motorische achterstand weer meer plezier krijgt in het bewegen! Daarnaast is het belangrijk dat de omgeving geïnformeerd wordt over wat het kind kan, hoe het beste geholpen kan worden en vooral dat de omgeving weet dat het geen onwil is bij het kind maar echt een onvermogen.

De behandeling bij de kinderfysiotherapeut van Fysiotherapie MTC bestaat vooral uit bewegingstherapie. De oefeningen en spelletjes met kindvriendelijke materialen sluiten aan bij de belevingswereld en verwachtingen van uw kind. Afhankelijk van het probleem vindt de behandeling plaats in de praktijk van Fysiotherapie MTC, op school of in de thuissituatie. De kinderfysiotherapeut informeert de ouders over de behandelingen, zodat deze hun kind kunnen steunen in het leren van de nieuwe vaardigheden.
Wanneer er ook gedragsproblemen mee spelen wordt er een behandeling aangeboden waarbij een fysiotherapeut en psycholoog samen werken om het kind en de ouders te begeleiden.