COPD

Wat is COPD?

COPD (Chronic Obstructive Lung Disease) is de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. De longen zijn niet meer in staat om 100% hun werk te doen. Door de ontstekingen bestaan er vaak klachten zoals hoesten en opgeven van slijm. Het ademen gaat lastiger doordat er minder zuurstof opgenomen kan worden. Bij longemfyseem zijn de longblaasjes beschadigd waardoor de elasticiteit afneemt, het gevolg is kortademigheid. COPD heeft verschillende stadia en dit wordt onderverdeeld in 4 stadia en zwaarte; Gold I – lichte COPD, Gold II – matig ernstige COPD, Gold III – ernstige COPD en Gold IV – zeer ernstige COPD.

Oorzaak en gevolgen COPD

Bij 80% van de gevallen wordt COPD veroorzaakt door roken,. Roken zorgt ervoor dat de longen continu geïrriteerd zijn waardoor ze ontstoken raken. Langdurig meeroken kan ook een oorzaak zijn. In 20% van de gevallen komt het door een andere oorzaak zoals bijvoorbeeld langdurig werken onder invloed van veel stofdeeltjes of een erfelijke ziekte.

Veel mensen met COPD wordt tijdens hun dagelijkse activiteiten (werk, hobby en sport) gehinderd door de kortademigheid. Benauwdheid, hoesten, kortademigheid, futloosheid en verminderde spierkracht.

 

Behandeling COPD door Fysiotherapie MTC

Onze fysiotherapeut begeleidt u in het verkrijgen en handhaven van normale bloedsuikerwaarden door middel van bewegen. Bewezen is dat regelmatig bewegen een positief effect heeft op de suikerspiegel.

Bij uw arts wordt u behandeld met medicijnen bestaande uit luchtwegverwijders en ontstekingsremmers. Daarnaast heeft iemand met COPD veel baat bij gezond eten en goede lichaamsbeweging. Bij Fysiotherapie MTC hebben wij speciaal opgeleide fysiotherapeuten met veel kennis en ervaring in het behandelen van patiënten met COPD. Zij richten zich op de ademtechniek en passen oefentherapie toe voor het verbeteren van de algehele conditie en spierkracht. U leert en ervaart tijdens een trainingsperiode, onder begeleiding van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten, dat trainen en bewegen een positief effect heeft op uw longfunctie.