KidsFit!

Overgewicht bij kinderen

Sommige kinderen hebben geen plezier in bewegen of vinden gezonde voeding niet lekker. Hierdoor kan het gebeuren dat kinderen meer in gewicht toenemen dan gezond voor ze is. Overgewicht bij kinderen is een groeiend probleem. Overgewicht op jonge leeftijd vergroot de kans op overgewicht/obesitas op volwassen leeftijd. Op jonge leeftijd kan uw kind moeite hebben met bewegen/sporten, zich schamen, gepest worden en zich onzeker en eenzaam voelen. Ook is er meer risico voor het al op jonge leeftijd ontstaan van gewrichtsklachten, suikerziekte, astma, hartklachten en/of psychische problemen.

Beweegprogramma KidsFit! door Fysiotherapie MTC

KidsFit! is een multidisciplinair beweegprogramma voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar met overgewicht. Het programma biedt kinderen met overgewicht de mogelijkheid naar een fitter en gezonder leven.

Het programma is een groepsbehandeling bestaande uit bewegen met de kinderfysiotherapeut en voorlichting door de diëtist. Het programma duurt 6 maanden. Indien noodzakelijk kan de psycholoog er ook bij betrokken worden.

Doel van het KidsFit! programma

Het doel van het KidsFit! programma is:

  • Het toenemen of terugvinden van het beweegplezier van het kind
  • Het verbeteren van de fysieke fitheid van het kind
  • De bewustworden en verandering van de leefstijl binnen het gezin
  • Omgaan met eten, leren proeven en leren keuzes te maken. Plezier in eten is daarbij het uitgangspunt.