Huisreglement en klachtenregeling

Huisreglement

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld. Dit om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen en om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. Het huisreglement kunt u hier vinden.

 

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht voor onder andere klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht.

Op grond van deze wet moeten wij als zorgaanbieder een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. Fysiotherapie MTC is hiervoor aangesloten bij het KNGF.

Indien een patiënt een (schriftelijke) klacht heeft ingediend bij de praktijk, wordt dit in eerste instantie met de behandelend fysiotherapeut besproken. Indien de klacht niet met betrokkene(n) kan worden opgelost , kan de klacht voorgelegd worden aan de klachtenfunctionaris van de praktijk. Als het vervolgens nog niet lukt om de klacht naar tevredenheid van de patiënt af te handelen, of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk is, dan kan de patiënt een klachtenformulier opsturen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klacht wordt dan binnen twee weken in behandeling genomen.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u hier en in de betreffende folders in onze wachtkamers vinden.