Gecombineerde Leefstijlinterventie – GLi

Overgewicht

Overgewicht kan veel gezondheidsklachten tot gevolg hebben. Het is een groeiend probleem en kan leiden tot diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten etc. Door het overgewicht kan men moeilijker bewegen. Dit belemmert vervolgens het verhogen van het activiteitenniveau. Het is goed om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Wanneer het gewicht vermindert, gaat het bewegen makkelijker en voelt u zich fitter en beter in uw vel.

Bent u gemotiveerd om aan uw leefstijl te werken (beweging en voeding) en is er medisch sprake van overgewicht? Dan is deelname aan de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLi) wellicht iets voor u.

Wat houdt meedoen in?

Het doel van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLi) is te werken aan een gezonde leefstijl en deze daarna ook vol te houden. Het programma richt zich op gezonde eetgewoontes en een gezond beweegpatroon. Maar ook zaken die een gezonde leefstijl moeilijk maken, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek, komen aan bod.

U krijgt twee jaar begeleiding van een Leefstijlteam dat bestaat uit een Leefstijlcoach, een diëtist en een beweegprofessional. Het eerste jaar wordt u intensief begeleid. Het tweede jaar bekijkt u samen met het team wat er nodig is om uw gezonde leefstijl te behouden.

Meer bewegen is een belangrijk onderdeel van het programma. U wordt geïnformeerd over de verschillende sport- en beweegmogelijkheden bij u in de buurt.

Hoe ziet het programma er uit?

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLi) is een programma van maximaal twee jaar met individuele afspraken en groepsbijeenkomsten.

Onderwerpen tijdens de groepsbijeenkomsten zijn:

  • Gezonde voeding
  • Voldoende bewegen en wat past bij u?
  • Slapen
  • Ontspanning en inspanning
  • Hoe houd ik het vol?
  • Wat kan ik aanpassen in mijn gedrag en hoe kan mijn omgeving me daarbij helpen?

Uw Leefstijlcoach houdt uw huisarts en praktijkondersteuner op de hoogte van de resultaten. Waar nodig overleggen zij over eventuele aanvullende zorg en ondersteuning.

 

Wie kan meedoen en hoe kunt u meedoen?

U kunt meedoen aan het programma als u ouder bent dan 18 jaar en:

  • u heeft matig overgewicht en er komen chronisch aandoeningen voor in uw familie
  • u heeft ernstig overgewicht

Samen met uw huisarts of praktijkondersteuner besluit u om wel of niet mee te doen. U wordt vervolgens doorverwezen naar de Leefstijlcoach. De Leefstijlcoach zal een intakegesprek met u houden. Samen bekijkt u of het programma geschikt voor u is en wat uw doelen zijn.

Omdat het programma twee jaar duurt, is motivatie een belangrijk onderdeel! Het kan ook zijn dat een ander traject beter bij u past. U krijgt dan een ander advies.

Het programma wordt vergoed vanuit de basisverzekering.