Medisch overgewicht

Wanneer iemand meer energie binnenkrijgt, dan hij verbruikt, wordt hij zwaarder. Overgewicht is het resultaat van een verstoorde energiebalans. Bij overgewicht is er teveel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. Om dit te meten wordt vaak de Body Mass Index (BMI) gebruikt. Deze index geeft de verhouding tussen lengte en gewicht van een persoon weer.

Oorzaken en gevolgen medisch overgewicht

De oorzaak van medisch overgewicht is meestal een combinatie van te weinig bewegen, te veel en te energierijk eten en een erfelijke aanleg voor obesitas. Slechts een klein percentage overgewicht is te wijten aan medische of psychologische oorzaken. Overgewicht is een groeiend probleem en kan leiden tot gezondheidsklachten zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, een aantal soorten kanker en gewrichtsklachten. Daarnaast heeft overwicht sociale en emotionele gevolgen, zoals mogelijke problemen met het zelfvertrouwen en pesten. Door het overgewicht wordt het bewegen steeds moeizamer en het beweegplezier steeds minder. Het is belangrijk deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Behandeling medisch overgewicht door Fysiotherapie MTC

Fysiotherapie MTC heeft voor zowel volwassenen als kinderen een beweegprogramma medisch overgewicht ontwikkeld.

Het beweegprogramma voor volwassenen met medisch overgewicht heet FitAfvallen. Dit is een multidisciplinair beweegprogramma; fysiotherapie in samenwerking met diëtist.Tijdens dit programma werkt u stap voor stap aan uw leefstijl, zodat u op een natuurlijke en ontspannen manier het gewenste resultaat kunt bereiken en behouden. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het beweegprogramma FitAfvallen.

KidsFit! is het beweegprogramma voor kinderen met overgewicht in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar. Ook dit beweegprogramma is in samenwerking met de diëtist opgezet. Het doel van dit programma is het doen toenemen of terugvinden van beweegplezier, het verbeteren van de fysieke fitheid, bewustwording en verandering van leefstijl binnen het gezin en het leren omgaan met eten. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het beweegprogramma KidsFit!