Samenwerking met andere zorgverleners

Samenwerken wordt steeds belangrijker binnen de gezondheidszorg. Hier hechten wij dan ook veel waarde aan. Dit komt onder andere omdat de zorgvraag steeds complexer wordt. Hierdoor zijn vaak meerdere zorgaanbieders betrokken bij de zorg van patiënten. Om dan kwalitatief goede zorg te kunnen leveren is goede samenwerking noodzakelijk. Doelen en werkwijzen worden afgestemd, we vullen elkaar aan en versterken elkaar.

Diëtist

Goede samenwerking tussen fysiotherapeut en diëtist is belangrijk. Wij als fysiotherapeuten zijn specialisten op het gebied van het bewegingsapparaat en de diëtist geeft adviezen over voeding. Zowel voldoende beweging als gezonde voeding zijn belangrijk om uw lichaam in balans te houden. Bij verschillende beweegprogramma’s is het essentieel dat er wordt samengewerkt tussen fysiotherapeut en diëtist (diabetes, FitAfvallen en KidsFit!).

Meer informatie over de diëtist kunt u vinden op de websites: www.voeding-vitaal.nl en www.dietistenpraktijkdenbesten.nl 

 

GGD

Op het gebied van de jeugdgezondheidszorg werken we samen met de jeugdarts van het consultatiebureau van de GGD. Onze samenwerking is vooral gericht op kinderen van 0-4 jaar oud (baby’s met een voorkeurshouding en kinderen met een ontwikkelingsstoornis).

Meer informatie over de GGD kunt u vinden op de website: www.ggdru.nl/mijn-kind 

Verloskundigen

Samenwerking met de verloskundigen is er voor patiënten met zwangerschap gerelateerde bekkenklachten en lage rugklachten.

Met informatie over de verloskundigen kunt u vinden op: www.levenslicht-verloskundigen.nl

Huisartsen en praktijkondersteuners

Indien nodig vindt er ook overleg plaats met huisartsen, praktijkondersteuners.

Meer informatie over de huisartsen en praktijkondersteuners waar wij in Lopik mee samenwerking kunt u vinden op:

Meer informatie over de huisartsen en praktijkondersteuners waar wij mee samenwerking in Schoonhoven kunt u hieronder vinden:

Medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen

Patienten worden regelmatig doorverwezen door medisch specialisten. Aan het einde van onze behandelingen sturen wij de verwijzende medisch specialist altijd een eindevalutie met het behaalde resultaat . Mocht er tussentijds informatie nodig zijn vindt er overleg plaats met de medische specialist of gespecialiseerde verpleegkundige.

Wij werken samen met medische specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen van onder andere het St. Antonius Ziekenhuis (diverse locaties), Groene Hart Ziekenhuis, UMC Utrecht, Annatommie en de Maartenskliniek.

 

Ergotherapeut

Indien er aanpassingen nodig zijn voor het beter functioneren tijdens dagelijkse handelingen of activiteiten werken we samen met de ergotherapeut.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.jkoudstaal.com.