Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie MTC Lopik en Schoonhoven

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, verstoord of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen.

De groep kinderen die een kinderfysiotherapeut begeleidt kan in drie hoofdgroepen worden verdeeld:

 1. Zuigelingen 0 – 2 jaar
 2. Peuters 2 – 4 jaar
 3. Schoolgaande kinderen 4 – 16 jaar

Waar kan de kinderfysiothepeut uw kind bij begeleiden?

 • Voorkeurshouding zuigelingen
 • Problemen met de motorische ontwikkeling
 • Problemen met de sensomotorische ontwikkeling
 • Schrijfproblemen
 • Angst voor bewegen
 • Bewegingsonrust
 • Pijnklachten aan het bewegingsapparaat
 • Inspanningsproblemen
 • Overgewicht kinderen
 • Sportblessures
 • Chronische aandoeningen zoals hersenbeschadiging, astma, spierziekten

Onderzoek en behandeling door Fysiotherapie MTC Lopik en Schoonhoven

Bij een eerste consult vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen omtrent de hulpvraag van ouders/verzorgers en kind. Het onderzoek bestaat uit een observatie en gestandaardiseerde testen om het motorische niveau van het kind te beoordelen.

Afhankelijk van het probleem vindt de behandeling plaats op de praktijk, op school of in de thuissituatie. De bevindingen van het onderzoek worden besproken met de ouders/verzorgers. Na aanleiding hiervan stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op met therapiedoelen en de behandeltermijn.

De kinderfysiotherapie bestaat voornamelijk uit oefentherapie/ bewegingstherapie welke is aangepast aan het ontwikkelingsprofiel van het kind. Met de hulpvraag van ouders en kind als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal.

Beweegprogramma's voor kinderen

KidsFit! is een multidisciplinair beweegprogramma voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar met overgewicht. Tijdens dit programma van 6 maanden wordt er 2x per week getraind onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut en krijgen de kinderen en hun ouders voorlichting van de diëtist. Meer informatie hierover kunt u vinden onder beweegprogramma kidsfit!

“Peuters in Beweging”  is een programma ontwikkeld voor kinderen van 2 t/m 4 jaar met beweegproblemen en overgewicht. In een kort individueel traject wordt door de kinderfysiotherapeut het niveau van motorische ontwikkeling beoordeeld en worden de ouders geadviseerd in de speelmogelijkheden binnen- en buitenshuis.