Geriatriefysiotherapie

Wat is Geriatriefysiotherapie?

De Geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor geriatrische patiënten. Onder geriatrische patiënten worden kwetsbare ouderen of patiënten met complexe gezondheidsproblematiek als gevolg van stoornissen op lichamelijk, geestelijk en/of sociaal gebied verstaan. In de Geriatriefysiotherapie ligt het accent niet op ziekte en zorg, maar op behoud en herstel van functies, participatie in de samenleving, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

De Geriatriefysiotherapeut begeleidt geriatrische patiënten zowel bij het verbeteren en het behoud van bewegingsmogelijkheden als bij de achteruitgang ervan.

Wat kan de Geriatriefysiotherapeut voor u betekenen?

Onze Geriatriefysiotherapeut heeft, door het afronden van een Masteropleiding Geriatriefysiotherapie, specifieke kennis over geriatrische patiënten en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De behandeling van de Geriatriefysiotherapeut bestaat vooral uit oefentherapie. Het doel is meestal het behoud of verbeteren van de zelfredzaamheid en bewegingsmogelijkheden. De behandelingen bestaan uit kracht-, balans- en bewegingsoefeningen, het verbeteren van het looppatroon en het verminderen van het valrisico. Dat kan in de behandelkamer of in de oefenzaal. Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Samenwerking met Geriatriefysiotherapeut

De Geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Gezinsleden en mantelzorgers worden bijvoorbeeld geïnformeerd over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Daarnaast werkt onze Geriatriefysiotherapeut, wanneer noodzakelijk, samen met andere zorgverleners. Patiënten met meervoudige, complexe problematiek hebben vaak te maken met tal van zorgverleners. Door de multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, wordt er vanuit meerdere invalshoeken naar de patiënt gekeken en kan de best mogelijke zorg worden verleend. Er zijn korte lijntjes met de specialisten, wijkzorg en andere (paramedische) zorgverleners zoals ergotherapie en logopedie.